LT EN RU

PROJEKTAI

 

 

UAB „Ecso“ įgyvendino 2009—2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamą projektą

 

 

UAB „Ecso“, kurios pagrindinė veikla yra antrinių atliekų perdirbimas, 2015 m. rugsėjo mėn. pasirašė projekto „UAB „Ecso“ naujų inovatyvių aplinkosaugos technologijų įsigijimas ir diegimas, siekiant pagerinti antrinių atliekų plovimą ir sumažinti atliekų kiekius, patenkančius į sąvartynus“ įgyvendinimo sutartį su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija bei VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra.

 

Pagrindinė projektų sprendžiama problema antrinių atliekų kiekio mažinimas sąvartynuose. UAB „Ecso“, vykdydama plastiko perdirbimo veiklą, siekia sumažinti plastiko kiekį sąvartynuose.

Sprendžiant šią problemą bei efektyvinant įmonės procesus buvo įsigyta sekanti jranga:

-       Sorema plovimo linija 675.000 Eur

-       Erema žemo spaudimo filtras 150.000 Eur

-       Vecoplan smukintuvas 155.170 Eur

Projekto tikslas

-       Įsigyti bei įdiegti naują inovatyvią jrangą aplinkosaugos srityje, siekiant sumažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekius;

-       Pagaminti produktą, kuris būtų platesnio asortimento žaliava tolimesnei gamybai

-       Pagaminti produktą, kuris dar daug kartų galėtų būti perdirbtas

Projekto  uždavinys - inovatyvios  įrangos  įsigijimas ir  įdiegimas,  siekiant sustiprinti UAB

„ECSO“ veiklą aplinkosaugos srityje.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga: Pradžia:  2015-09-11

Pabaiga:  2017-04-30

 

Bendra projekto vertė - 983.509,91 Eur be PVM, kurių Norvegijos finansinio mechanizmo Iėšos siekia 344.228,46 Eur (35 proc.)

 

 

 

 

 

 

Projekto  vadovas:  direktorius  Vladas  Venskutonis,  Sandėlių  g.   16,   LT-02248 Vilnius, tel.: +370 61885195, el. paštas vladas@ecso.It.

Web design: Studio4d